REDAKCJA I KOREKTA TEKSTÓW

Potrzebujesz dobrego tekstu? My wiemy, jak Tobie pomóc!

Zajmujemy się profesjonalną korektą i redakcją publikacji książkowych oraz internetowych.

Naszym Klientom zapewniamy merytoryczne
i stylistyczne opracowanie tekstów. Specjalizujemy się w redakcji książek. Pomagamy w procesie wydawniczym od A do Z (korekta, redakcja, skład, projekt okładki, przygotowanie do druku).

USŁUGI

  • korekta tekstów – sprawdzenie materiału tekstowego pod względem poprawności językowej i logicznej spójności
  • redakcja merytoryczna
  • redakcja techniczna (adjustacja)

Dodatkowo:

  • skład tekstu
  • projektowanie okładek czy grafik
  • przygotowanie do druku