RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administrator danych osobowych (ADO)

Administratorem danych osobowych Klientów jest firma:

STUDIO GREENCOM

ul. Katowicka 89b lok. 105

61-131 Poznań

NIP: 743-156-04-92

REGON: 280258626

1.2 Przetwarzanie danych osobowych

Administrator przetwarza uzyskane dane zgodnie z zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia Sklepowi kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:

 • w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłanie zapytanie ofertowe,
 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta,
 • w związku z wystawieniem dokumentu sprzedaży – faktury VAT,
 • w związku z korespondencją mailową dotyczącą realizacji zamówienia.

Dane Klienta mogą być przekazane podmiotom współpracującym ze Studio Greencom (firmy kurierskie) w celu realizacji zamówienia.

1.3 Dane osobowe Klienta

Zgodnie z przepisami prawnymi, naszym Klientom przysługują prawa dotyczące ich danych osobowych, takie jak:

 • żądanie dostępu do danych osobowych,
 • żądanie sprostowania danych osobowych,
 • żądanie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądanie usunięcia danych osobowych,
 • żądanie ograniczenia przetwarzania osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • żądanie przeniesienia Państwa danych osobowych.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt e-mailowy na adres biuro@studio-greencom.pl lub pocztą tradycyjną.

1.4 Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych oświadcza, iż przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.

Korzystanie z witryny Studia Greencom odbywa się za pośrednictwem połączeń szyfrowanych SSL. Dane z formularza rejestracyjnego przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonej formie na serwerze.